7X0DX

Mirek 7X0DX (September 2008)

7X0DX setup during 2008 activity.
Wyposażenie stacji 7X0DX podczas aktywności z 2008

The antenna of 7X0DX during 2008 activity.
Antena 7X0DX podczas aktywności z 2008

QTH of 7X0DX during 2008 activity.
QTH 7X0DX podczas aktywności z 2008


Sun rise in Algeria on May 24, 2002.
Wschód słońca w Algierii 24 maja 2002

Sun rise in Algeria on May 24, 2002.
Wschód słońca w Algierii 24 maja 2002

Mirek's antenna for AO40 operation
Antena Mirka do pracy via AO40

Mirek's antenna for AO40 operation
Antena Mirka do pracy via AO40

Mirek's antenna for AO40 operation
Antena Mirka do pracy via AO40

Mirek's antenna for AO40 operation
Antena Mirka do pracy via AO40

Mirek's antenna for AO40 operation
Antena Mirka do pracy via AO40

Mirek's Inverted V HF system.
System anten Inverted V do pracy na falach krótkich.

Mirek's antenna for UO14 operation - just a simble mobile 2m/70cm GP.
Antena Mirka do pracy via UO14 - jak widać jest to mobile GP na pasma 2m i 70cm.

Mirek's antenna for AO40 operation - picture taken in Singapore, before his second visit to Algeria
Antena Mirka do pracy via AO40 - zdjęcie wykonane w Singapurze, przed drugim wyjazdem Mirka do Algierii

Mirek's antenna for AO40 operation - picture taken in Singapore, before his second visit to Algeria
Antena Mirka do pracy via AO40 - zdjęcie wykonane w Singapurze, przed drugim wyjazdem Mirka do Algierii

Mirek 7X0DX and his Algerian ham-shack
Mirek 7X0DX i jego algierski ham-shack

Mirek 7X0DX (SP5IXI/9V1XE)
Mirek 7X0DX (SP5IXI/9V1XE)

Near Taghit oasis (last on right: Mirek 7X0DX
Okolice Oazy Taghit (ostatni z prawej: Mirek 7X0DX

Naama incoming sand storm
Nadejście burzy piaskowej w Naama

Locals at work
Miejscowi pracownicy w miejscu pracy

Stop on the way-Sahara
Sahara - Przystanek w drodze do pracy

Taghit oasis
Oaza Taghit

Mirek in Taghit Oasis
Mirek w Oazie Taghit

Allgeria view
Krajobraz Algierii

Allgeria view
Krajobraz Algierii

Way from QRL
W drodze z pracy

Meeting in Algiers
Krótkofalarskie spotkanie w Algierze


Stronę przygotował: Tomek SP5UAF